Mérleg Nyelve
2021. december 6. hétfő    19:00
Szabad sajtó
Független és elfogulatlan újságírás Abszurdisztánban
Ezt a cikket épp most - látogató olvassa, összes letöltés: 1.928
Az összes cikket épp most - látogató olvassa, összes letöltés: 55.450


Abszurdisztán mintaállam! Boldog és elégedett nemzet, mert benne minden szereplő pontosan ismeri a helyét, tudja a dolgát, és csak arra koncentrál:

  • Abszurdisztán szorgos népe, a Mintanép vidáman építi a hazát
  • Abszurdisztán derék kormánya, a Mintakormány szüntelen népe sorsának jobbításán fáradozik
  • és Abszurdisztán messze földön irigyelt sajtója, a Mintasajtó habozás nélkül beszámol minderről a lakosságnak, továbbá sikeresen elhárítja a nemzet ellen folyamatosan áskálódó hazai és külföldi erők lejárató műveleteit, mielőtt azok még megvetnék a lábukat, és hazugságaikkal össze tudnák zavarni Abszurdisztán lakóinak tisztánlátását

Ma ez utóbbit fogjuk részletesebben megismerni, hiszen joggal jár csodájára az egész világ, micsoda példás Mintasajtó működik Abszurdisztánban! Micsoda kérlelhetetlen következetességgel, tűpontosan képes közvetíteni az igazságot mindenkinek! Milyen példásan kiirtotta az újságíró szakmából még az irmagját is a politikai elfogultságnak, és a gerinctelen szervilizmusnak! De nem volt ez mindig így, egészen más sajtóviszonyokat örökölt a nemzet a megelőző generációktól. Komoly munka volt benne, amíg ma ismert formájukban megszilárdulhattak a független és elfogulatlan újságírás bástyái. Az ifjak, vagy akik nem követték elég közelről a nagy átalakítást, hajlamosak alábecsülni ezeket a fantasztikus eredményeket. Mindannyiunk örök tanulságára nem lehet elégszer aláhúzni, micsoda fontos alappillérekre épül Mintasajtó, következzen tehát a független és elfogulatlan média betonbiztos receptje, 9 nélkülözhetetlen építőeleme:

 

1. Hatalomtól független tulajdonosi szerkezet
2. Teljes elszakadás a központi irányítástól
3. Nemes szándékú, megkérdőjelezhetetlen erkölcsű vezérlő elme
4. Kompetens, a közjóért végsőkig harcolni kész vezetők
5. Kiegyensúlyozott hatósági felügyeleti szerv
6. Felkészült, autonóm véleményüket büszkén vállaló szakértők
7. Szelíd módszerekkel dolgozó, de mindig bátor újságírók
8. Kellő felület biztosítása az ellenvélemények megjelenésére is
9. Az igazat, csakis az igazat, a színtiszta igazat
    Az összes pont mutatása egyszerre

Kattints az egyes pontokra Mintasajtó csodálatos építőelemeinek megismeréséhez!

1. Hatalomtól független tulajdonosi szerkezet
Nem véletlenül került az első helyre, mindig a fejétől bűzlik a hal! Ott lehet elejét venni, hogy egy szervezetben felüsse a fejét az érdekvezérelt hazudozás. Első lépésként tehát mindent el kell követni, hogy megszabaduljunk a korábbi, elhasznált tulajdonosi struktúrától (például állami hirdetések szelektív osztogatásával, de ha szükséges, "a cél szentesíti az eszközt" alapon, akár maffiamódszerekkel is). Helyettük pedig olyan új tulajdonosokat kell ültetni (ahova csak lehet), akik mindig minden körülmények között biztosítják, hogy médiamunkásaik, újságíróik politikai befolyástól mentesen, önálló véleményük bemutatásával készíthessék a legkülönbözőbb tartalmakat. Ha ezen túl vagyunk, egycsapásra nagy lépést tettünk egy virágzó, sokszínű sajtó kibontakozása felé!
 
2. Teljes elszakadás a központi irányítástól
Az igazán nagyszerű változásokhoz mindig idő kell, nem várhatunk komoly eredményeket egyik napról a másikra! Számítsunk rá, hogy az ellenérdekelt (brüsszelista-sorosista-gyurcsányista-bolsevista-libernyák) oldal kritizálni fogja a folyamatot. Fanyalogni fognak, az abszurdnál is abszurdabb vádakkal fogják támadni a független, sokszínű sajtó bimbódzó kibontakozását. Az abszurd vádakat csakis józan érvekkel fogjuk tudni semlegesíteni! Ha például azzal vádolják meg Mintasajtót, hogy autonóm újságírók véleménye helyett központilag szerkesztett tartalmat közvetít, a legfrappánsabb válasz csakis az lehet, ha központilag szerkesztett cikkekkel utasítjuk el a képtelen vádakat! Az oktalan kritikára fittyet hányva bátran haladjunk csak tovább a tulajdonosi szerkezet további decentralizálása, és ezzel a minél sokszínűbb sajtó felé! Hogy felgyorsítsuk a sokszor reménytelenül lassan haladó folyamatot, a leghatékonyabb módszer, ha valamennyi addigi, a hatalomtól teljesen független tulajdonos arra ébred egy szép reggelen, hogy a komplett médiaportfólióját (netes portálokat, helyi tévéket, nyomtatott napilapokat, patinás hetilapokat, rádióállomásokat, stb.) ingyen odaajándékozza egy frissen gründolt, addig ismeretlen alapítvány számára. Az egyetemes médiatörténelem egyik legbizarrabb pillanatának a HVG újságírója állította a legméltóbb emléket (nem bánja meg, aki rákattint, felér egy Bödőcs-showval): Adni jó - könnyekig megható jelenet a magyar médiapiacon
 
3. Nemes szándékú, megkérdőjelezhetetlen erkölcsű vezérlő elme
Szép-szép a kellően töredezett, decentralizált sajtóbirodalom, de egy közös karmester vezénylése nélkül félő, hogy értelmezhetetlenül hamis kánon alakulna csak ki. Találni kell tehát egy mesterelmét, aki közös irányt szab az igazságot feltáró munkának. De csakis a legkiválóbb, feddhetetlen személy jelölhető erre a feladatra! Ha például idegengyűlölő, homofób, antiszemita kampányok levezénylésére készülünk, akkor keresve sem találhatnánk hitelesebb figurát a külföldi, melegként gyermeket nevelő, zsidó származású Arthur Finkelstein-nél! Halála pótolhatatlan veszteség, micsoda isteni szerencse, hogy megüresedett helyét, karmesteri pálcáját azonnal átvette két tettrekész ifjonc! Habony Árpád és Rogán Antal személyes integritása nem képezheti vita tárgyát, csakis ilyen patyolattiszta alakok vezetésével lehet esély hitelesen szót emelni például a másik oldal korrupciós ügyei ellen! Máskülönben még felmerülne a gyanú, hogy csak a bolondját járatják velünk, és a hátunk mögött a nevetéstől a hasukat fogva, a földön fetrengve és a térdüket csapkodva hahotáznak a becsapott tömegeken, akik kritika nélkül, jóízűen fogyasztják el hazug, kétszínű kampányaikat.
 
4. Kompetens, a közjóért végsőkig harcolni kész vezetők
Nem elég a megfelelő tulajdonos, egy-egy nagyobb médiavállalkozás, intézmény vagy sajtóosztály irányítása összetett feladat, minden pozícióra a megfelelő vezetőket szükséges delegálnunk! Akiknek pedig egy percre sem szabad szem elől téveszteniük a nemes célt, a független tájékoztatás feladatát ellátó Mintasajtó szolgálatát. Sajnos mindig akadnak a helyes útról le-le tévelyedő báránykák, a vezetők dolga ilyenkor határozott hangon, újra és újra felhívni a figyelmet az elvárásokra:
 
5. Kiegyensúlyozott hatósági felügyeleti szerv
Az ördög soha nem alszik, a legképtelenebb irányokból fognak érkezni az igazságot elgáncsolni igyekvő támadások Mintasajtó ellen. Nyugodtan csak akkor alhatunk, ha hatóságilag egy megkérdőjelezhetetlenül objektív, minden politikai irányzatot egyaránt méltányosan képviselni képes intézmény őrködik a sajtó függetlenségén.
 
6. Felkészült, autonóm véleményüket büszkén vállaló szakértők
Napjaink bonyolult világában cseppet sem magától értetődő a naprakész tisztánlátás, még az újságírók sem polihisztorok, nem várható el tőlük, hogy azonnal eligazodjanak az élet legkülönfélébb területein. Itt jönnek a képbe a szakértők, civilek, politológusok, és az ő bölcs meglátásaik. De nem olyan álcivilekre, kamupolitológusokra gondolunk ám, amilyenekből a túloldalon Dunát lehetne rekeszteni! Nem, csakis független, önálló véleménnyel bíró szakértők segíthetnek bennünk a helyes tájékozódásban, akik minimum önérzetesen kikérik maguknak, amikor véletlenül a szájukba akarnák adni a mondanivalót álnok riporterek!
 
7. Szelíd módszerekkel dolgozó, de mindig bátor újságírók
Az ellenvéleményeket nem tisztelő, durva, neadjisten káromkodó hangnemet mindig hagyjuk meg az ellenoldal fegyverének, hagyjuk hogy saját magukat járassák le vele! Ehelyett Mintasajtó mindig törekedjen a kulturált, szakmaisággal teli, mindenkit meghallgató, minden érintett felé egyformán méltányos stílusra! A manipulatív, féligazságra vagy netán nettó hazugságra építő tartalmak készítését mindig messziről kerüljük. Cikkeiket mindig bátran vállalják fel az azt készítő újságírók! Etalonként lebegjen előttünk az a módszer, amikor a szerencsétlen kisemberből teljesen hamis vallomást kizsarolva rágalmazzuk meg az ártatlan politikust, komoly politikai hasznot hajtva ezzel Mintakormánynak, és amikor hónapokkal-évekkel később megérkezik érte a büntetés, azt csupán a szerencsétlen kisemberen lehessen behajtani, mert anonim cikk esetén a szerkesztőség nem tartozik jogi felelősséggel a hamis tartalom és rágalmazás elkészítéséért!
 
8. Kellő felület biztosítása az ellenvélemények megjelenésére is
Mindig hallgattassék meg a másik fél is! Ha az egyik oldal következetesen nem jutna megszólalási felülethez, akkor a másik oldalnak még kedve támadna gátlástalanul hazudozni, karaktergyilkolni, vagy lehetősége lenne saját piszkos ügyei elhallgatására! Ennek csak úgy vehetjük elejét, ahogyan az például Mintasajtóban történik: nemzetközileg is kiemelkedően sok, 5 perces szereplési időt biztosítanak Mintakormány politikai ellenlábasainak, választási ciklusonként. De legyünk résen, az emberi természet alapvetően telhetetlen, ha a kisujjunkat nyújtjuk, rögtön az egész karunk kellene nekik! Vessünk gátat a fékevesztett mohóságnak: ha látványos módon próbálnak fellépni a még ennél is több nyilvánosságért, verjük ki őket erőszakkal az épületből, majd még állítsuk őket jogi felelősségrevonás elé!
 
9. Az igazat, csakis az igazat, a színtiszta igazat
A legtutibb recept, amiből baj soha nem lehet, ha kapásból kinevezünk egy hírhamisítót a legfőbb, 100 milliárdos közpénzből működő szócső élére. Ennél egyértelműbb üzenetet, ennél világosabb szimbólumot senki nem kívánhat az igazság melletti hajlíthatatlan elkötelezettségünk demonstrálására. Szándékosan tehát soha ne közöljünk valótlanságokat! És amiatt sem kell aggódnunk, ha véletlenül mégis hamis tények jelennek meg Mintasajtóban! Mire megszületnek ugyanis a sajtóperek ítéletei, addigra már bőven elfeledte a közvélemény a kérdéses ügyeket, addigra már bőven bezsebelte Mintakormány a hamis tényekre alapozott uszításból származó politikai hasznot. A büntetések pedig úgyis nevetségesen alacsonyak lesznek, kerekítési hibát jelentenek csupán a milliárdos költségvetésből gazdálkodó szerkesztőségeknek. Még akkor is, ha minden évben 8-10-szer több sajtópert veszít el Mintasajtó, mint az ellene szüntelen hazug módon áskálódó, fakenews gyárak tengerével operáló ellenoldal:
 

 

Kétségtelen, sok meló volt benne, a kilenc alappillér megteremtésében és a mindennapi gyakorlatba történő bevezetésében. De szó se róla, megérte a hangyaszorgalmú fáradozás! A nagy mű, Mintasajtó elkészült, az alkotó hátradőlhet és pihenhet! Már csak évente néhány száz milliárd közpénz szükséges a működtetéséhez, és olyan elemi erővel képes közvetíteni az Igazságot Abszurdisztán boldog népe felé, hogy a Hazugságnak szemernyi esélye sincs áthatolni a betonbiztosra épített védelmi falon. Reménytelen vállalkozás volna felsorolni a sok-sok eredményt, az évek alatt felhalmozott sok-sok igazmondást, melyek fénylő gyertyaként ragyogják be Abszurdisztán közéletének komor egét. Ha csupán az eredmények 1 ezrelékét sorolnánk fel, akkor is olyan hosszú írás születne, hogy a kutya sem olvasná el. Mégsem állhatjuk meg, hogy legalább néhány szimbolikus vagy aktuális példával ne szemléltessük Mintasajtó csodálatos működését, íme néhány gyöngyszem az elmúlt évek terméséből.

 

1. Álhírek helyett a valódi problémák bátor feltárása
2. Soros György leleplezése
3. A keresztény-konzervatív értékek mögé bújó álpróféták leleplezése
4. A valódi rezsicsökkentést szorgalmazók bátor támogatása
5. A tolvajok kíméletlen leleplezése
6. Idegenek Abszurdisztánba telepítésével szembeni határozott ellenszegülés
7. Stop LMBTQ és Stop nemváltó műtétek
8. BREAKING NEWS, íme a következő nagy botrány leleplezése!
    Az összes eredmény mutatása egyszerre

Kattints az egyes pontokra Mintasajtó csodálatos eredményeinek megismeréséhez!

1. Álhírek helyett a valódi problémák bátor feltárása. Mintakormány ellenségei és azok fakenews gyárai fáradhatatlanul igyekeznek olyan nevetséges álproblémákkal tematizálni a közéletet, mint például a mindent elöntő korrupció, az ijesztő mértékű kivándorlás, a mélyszegénység, az egészségügy és az oktatás katasztrofális állapota, de időnként akár még magának a makulátlan Mintasajtónak a kritizálásától sem riadnak vissza. Mintasajtó azonban sikeresen túlkiabálja a szánalmas próbálkozásokat, sikerül újra és újra ráirányítani a Mintanép figyelmét Abszurdisztán valódi, égető problémáira: például hogy a norvég posta reklámfilmjében kibe szeret bele a Mikulás, például hogy felmerült-e vagy sem egy budapesti önkormányzati tulajdon értékesítésének ötlete, vagy például hogy milyen emberjogi vagy filantróp támadást fontolgat éppen bevetni Abszurdisztán ellen egy 91 éves üzletember.
 
2. Soros György leleplezése. Ez utóbbinál álljunk is meg egy pillanatra, a magyar származású közgazdász példája ugyanis különös erővel illusztrálja a tényt, milyen meggyőző erővel képes Mintasajtó elhozni a fényt Mintanép polgárainak a fejébe, és felvenni a harcot az ellenoldal hazug híreszteléseivel szemben. Mintasajtó sikeresen mutatott rá, hogyan hálózta be a háttérhatalom embere Abszurdisztán közéletének csöppet sem elhanyagolható részét. Gonosz céljai elérése érdekében nem riad vissza semmilyen módszertől: globális problémák megoldására például nyílt vitaindító javaslatokat fogalmaz meg, vagy nemzetközi nyilvános vitanapokat sürget, emberjogi szervezeteinek pénzügyi támogatása pedig végképp az elfogadhatatlan kategóriába tartozik. De legsúlyosabb bűnét akkor még meg sem említettük: fiatal tehetségek kiemelt ösztöndíjas támogatásának álcája alatt képes volt komplett politikai párt felemelésére és hatalomra juttatására (méghozzá nem is akármelyik pártot, hanem mind közül a legveszélyesebbet, a liberálist segítette Abszurdisztán későbbi elfoglalásához). Mintasajtó nem hagyja, hogy valaha is elfelejtsük ezt a gyalázatot, soha nem fogja ezt megbocsátani Sorosnak Abszurdisztán büszke népe!
 
3. A keresztény-konzervatív értékek mögé bújó álpróféták leleplezése. Újabb csodálatos médiabravúr, amit Mintasajtónak köszönhetünk! Kifogyhatatlanul bukkannak fel a hazai és nemzetközi politikai életben is újabb és újabb hamis próféták, akik álszent módon szavakban a keresztény és konzervatív értékekre hivatkoznak, a valóságban azonban egészen más értékek vagy érdekek vezérlik őket. De Mintasajtó mindig résen van, és még idejekorán leleplezi őket! Legyen szó akár Pálinkás Józsefről, Bod Péter Ákosról, Mellár Tamásról, Gémesi Györgyről, Chikán Attiláról, Jeszenszky Gézáról vagy akár a gyermekkora óta templomba járó Márki-Zay Péterről: igen, ezeknek egytől egyig a világon semmi közük a jobboldali gondolkodáshoz, nyilvánvalóan csak a baloldal beépített alvóügynökeiként épültek be korábban Mintakormány szervezeteibe. Vagy legyen szó akár az amerikai Republikánus Párt vagy az Európai Néppárt felől érkező kritikáról, Mintasajtó átlát a szitán, és elmagyarázza: mindezen szereplők a jobboldali értékeket csupán elvtelen takaróként használják. De legyen szó akár magáról a katolikus egyház fejéről: Mintasajtó díszmunkása a maga szelíd-keresztény de határozott hangján azon nyomban helyreteszi az öreget, amikor az hülyeségeket beszél. Mindezen hamis jobboldali próféták helyett Mintasajtó megmutatja nekünk a jobboldali értékek igazi, makulátlan képviselőit: mindenekelőtt Mintakormány büszke tagjait, a háziállatra vadászgató Semjént, a trafikos kisvállalkozókat tönkretevő Lázárt, a 19 ezer pedofil képet dédelgető Kaletát, a yachton önfeledten bulizgató Borkait, a határontúli tehetségek pénzének lenyúlásához asszisztáló Kövért, a feleségét vak komondorral nevelgető polgármester Baloghot, a sertéstelepekkel és örökösnőkkel egyaránt otthonosan üzletelő Kósát, az oligarchákkal nyaralgató és onnan munkát színlelő Szijjártót, a hol ereszcsatornán menekülő hol homofób törvényeket beterjesztő Szájert, és persze legfőképpen a falujába stadiont, kisvasutat meg kacsalábonforgó kastélyt építgető Orbánt.
 
4. A valódi rezsicsökkentést szorgalmazók bátor támogatása. Mintasajtó soha nem volt rest megvédeni azokat a politikai erőket, akik valóban hatékonyan, igazságosan és hosszabb távon fenntartható módon szeretnék enyhíteni Abszurdisztán népének energiaterheit. Akárhányszor csak megszólalási lehetőséghez jut, Márki-Zay Péter például hosszan és pontosan beszél ezekről a bonyolult kérdésekről, populista módon összezavarva ezzel drága népünk tisztánlátását. Megengedhetetlenül felületes megközelítés ez! Még szerencse, hogy Mintasajtó itt is résen van, mindig megtalálja azt a félmondatot, amit idézve és félremagyarázva megnyugtató válaszokat tud közvetíteni mindazok számára, akik félmondatos, manipulatív beállításoknál bonyolultabb összefüggéseket nem kívánnak meghallgatni ebben az összetett témában.
 
5. A tolvajok kíméletlen leleplezése. Jajj annak, aki szemet vet Mintanép közös vagyonára, és szándéka vagy tette a Mintasajtó elé kerül! A Mintasajtóban dolgozó újságírók már korábban is arról voltak ismertek, hogy a 2010 előtti lopások ellen is bátran felemelték a szavukat, kitartó bulldogként hónapokig képesek voltak cincálni és napirenden tartani még a tízmilliós nagyságrendű ügyeket is. Képzelhetjük, mit kapnak most tőlük azok a tolvajok, akik azoknál az eseteknél nagyságrendekkel magasabb (sok-sok nagyságrenddel magasabb) összegeket tulajdonítanak el a közvagyonból. Mintakormányunk kedves vezetőjét is hogy megsorozzák a legkellemetlenebb kérdésekkel minden pénteken, amikor befárad Mintasajtó rádiójába Mintanép tájékoztatatására. Szerencsére azonban már kész, megnyugtató válaszokkal tud szolgálni az összes kellemetlen kérdésre, amiket sikerült is már Abszurdisztán minden lakójához eljuttatnia Mintasajtónak. Vagy mégsem? Na jó, ezen lehet hogy még dolgozni kell, Mintasajtó nem fog unatkozni a következő hónapokban sem...
 
6. Idegenek Abszurdisztánba telepítésével szembeni határozott ellenszegülés. Abszurdisztán büszke ezeréves, nyitott, befogadó és sokszínű kultúrájára, de azért mindennek van határa, még az hiányzik hogy mindenféle nem idetartozó népségek lepjék el az anyaországot! Mintasajtó és Mintakormány évek óta halált megvető bátorsággal, akár világszintű konfliktusok felvállalása árán is elszántan küzd minden ilyesféle szándék ellen, soha nem habozik keresztbefeküdni, különösen ha háború elől menekülő szerencsétlen kisgyermekes családok oltalmazásáról, vagy európai nyílt megoldáskereső párbeszéd szorgalmazásáról van szó. De nem állnak meg itt, határozottan ellenszegülnek minden további betelepítési kísérletnek is! A külföldre kivándorolt lakosok hazacsábítása helyett olcsó keleti és ázsiai munkások tízezreivel elárasztani a hazai munkaerőpiacot? Még mit nem, szó sem lehet róla, csak konzerválnák a hazai alacsony munkabéreket! Jó pénzért kőgazdag orosz, ázsiai, afrikai családok betelepítését segíteni Abszurdisztánba, főleg ha veszélyes bűnözők és nemzetközileg körözött terroristák is akadnak köztük szép számmal? No pláne, szó sem lehet róla! Mintasajtó mindig bátran felemeli a szavát az ilyen súlyosan nemzetrontó törekvések ellen!
 
7. Stop LMBTQ és Stop nemváltó műtétek. A legnagyobb csattanót a végére hagytuk. Ugyanis a vak is láthatja, hogy napjaink legégetőbb közéleti problémájává lépett elő Abszurdisztánban az elszemtelenedett meleglobbi kérdése. Az ember, amint kiteszi a lábát az utcára, az egyik bokorból máris egy transzvesztita pride-szökevény, a másikból egy gendertanokat hirdető aktivista ugrik elé. Mintasajtó ezen túlmenően még egy ennél súlyosabb veszélyre is ráirányította Mintanép figyelmét: a latrok nem elégednek meg az utcával, már a gyermekeinkre is kivetették a hálójukat: az óvodák invázióját készítik elő, ahol aztán a szülők engedélye nélkül a kisfiúkat kislányokká, a kislányokat kisfiúkká műtenék át. Egy kissé kezdtünk elbizonytalanodni, mert megmondjuk őszintén, ez utóbbi szándéknak nem leltük semmi kézzelfogható bizonyítékát. Akárhogy is keresgéltünk az ellenoldalon, csak nem találtunk egyetlen nyilatkozatot, egyetlen sajtócikket sem a Mintakormány ellenzékének egyetlen komolyan vehető szereplőjétől sem, ami a nemváltó műtétek szándékát jelezte volna. Már kezdett meginogni a hitünk Mintasajtó igazmondásában, de nem adtuk fel, kitartóan kutakodtunk tovább és végül igen, megtaláltuk a bizonyítékot! Ezúton is elnézést kérünk Mintasajtótól, amiért nem bíztunk benne eléggé, elismerjük, mint korábban is mindig ismét csak neki volt igaza! Igenis, akad komolyan vehető politikai erő Abszurdisztánban, ami nemváltó műtétekre specializálódott intézmények Abszurdisztánba történő honosításán ügyködik: Nemváltó klinikát indít a Fudan Egyetem
 
8. BREAKING NEWS, íme a következő nagy botrány leleplezése! Bár az anyag még szigorúan titkos, de Mintasajtóhoz kötödő kapcsolatainknak köszönhetően már kiszivárgott hozzánk a top secret, Mintasajtó következő nagy dobása: Mintakormány ellenzékének következő aljas botránya. Nem kisebb dologról van szó, mint hogy esetleges győzelmük után haladéktalanul a Balatonba készülnek telepíteni a Loch Ness-i szörnyet! Így akarják tönkretenni a kedvelt tavunk környékén megtelepedett sok-sok szállodát és éttermet, hogy aztán nyomott áron saját érdekkörükbe vonhassák azokat. A szörny Abszurdisztánba szállítása persze nem piskóta mutatvány, maga Soros György fogja finanszírozni az akciót. A minél hatásosabb politikai eredmény érdekében csak a választási kampány hajrájában készül Mintasajtó bedobni az akció leleplezését. Illetve addig is, még dolgoznak szakértők és civilek összegyűjtésén, akik nyilatkozatai alá tudják majd támasztani Mintasajtó ezzel kapcsolatos kampányhadjáratát. De semmi kétségünk, az igazságra olyannyira fogékony, a kritikai gondolkodásra olyannyira élesen kondicionált Mintanép azonnal át fogja látni a gonosz szándékot, hiába próbál majd tiltakozással vagy tagadással terelni az ellenzék. Ahogy a másik 7 pontban, úgy a Loch Ness-i szörny sztorija esetében is elég lesz Mintasajtóban a kellő ideig következetesen ismételni a narratívát, hogy azt Mintanép valamennyi büszke polgára magáévá tegye, egytől egyig! Már előre halljuk a dörgedelmes tapsvihart, amit jogosan zsebel majd be Mintasajtó és Mintakormány a galád szándék leleplezéséért és megállításáért.
 

 

Írásunkat azzal is zárhatnánk, látva Mintasajtó csodálatos felépítését és csodálatos eredményeit, mindebben önfeledten gyönyörködve akár elégedetten hátra is dőlhetne Mintakormány és Mintanép egyaránt. Súlyos hiba volna azonban ez a hamis elbizakodottság, drága elvtársak! Az Igazság tiszta sugarai jelenleg ugyan még vakító fénnyel ragyogják be egész Abszurdisztánt, de a sötét erők sohasem nyughatnak. A Hazugság szedett-vedett gonosz szószólói sikeresen egyesítették korábban szétszórt haderejüket egyetlen hatalmas moslékkoalíció seregében, minden korábbinál hatalmasabb kihívást állítva ezzel Mintasajtó számára! Úgyhogy éberségre és kitartásra szólítjuk fel Abszurdisztán minden lakóját, ne engedjék megtéveszteni magukat hamis hangok által, valamennyiünk tisztánlátására nagy szükség lesz az előttünk álló végső csatában! Éppen ezért kérjük, oszd meg minél több Abszurdisztán-lakó ismerősöddel ezt az írást, mindenkihez jussanak el Mintasajtó csodálatos eredményei, és ébresszük fel a ma még szunyókáló Mintanépet, micsoda sorsfordító hónapok elé nézünk mindannyian!

 

( Egy bekezdés erejéig félretéve az iróniát. Még véletlenül sem szeretném azt a hamis benyomást kelteni, miszerint a magyar sajtó egyik felét ördöginek, a másik felét angyalinak láttatom, a valós helyzet ennél sokkal árnyaltabb. Annyi bizonyos, közel 20 éve nagy érdeklődéssel követem a sajtó mindkét oldalát, hogy honnan merítem ehhez a mazochista motivációt, arról a Bemutatkozás c. fejezetben írtam. A lényeg, hogy sajnos túlságosan is jól ismerem mindkét felet, az unalomig fújom az összes frázisukat és fordulatukat. Mindezek alapján elmondhatom, a legkevésbé sem idealizálom a sajtónak a kormánytól független részét sem. Bár nyilván fényévekre járnak a Mintasajtó által képviselt tökélytől, de ugyanúgy nem mentesek a téves általánosítás, a szelektív kritika, a túlzás vagy más dolgokban éppen a bagatellizálás hibájától sem. És nem csak amikor Orbánról van szó, de ugyanúgy amikor például a járványhelyzetről, vagy éppen az előválasztás kapcsán az ellenzék egyes szereplőiről cikkeznek. De hadd fejezzem ki, milyen optimista vagyok ezzel kapcsolatban, hogy szerintem a magyar szavazóközönség egyre nagyobb aránya egyre jobban átlát a sajtó manipulatív húzásain, érkezzenek azok a húzások bármelyik irányból. Sokkal nagyobb aránya, mint ahogy azt képzelnék mindazok, akik lenézően egy homogén, könnyedén manipulálható ostoba masszaként tekintenek a társadalomra. Az előválasztás legfőbb tanulsága, hogy éppen az a szereplő tudott minden várakozásra rácáfolva kiemelkedni, aki mindvégig az ellenérdekelt sajtó ellenszelében volt kénytelen menetelni. A friss, lendületes, a fiatalok aktivitására alapozó hangnak nem találta ellenszerét az ellenzéki sajtó. És ugyanúgy nem fogja találni Mintasajtó sem. Minden oka megvan tehát komolyan aggódnia Mintakormánynak a fejlemények láttán. )

 


Ezt a cikket épp most - látogató olvassa, összes letöltés: 1.928
Az összes cikket épp most - látogató olvassa, összes letöltés: 55.450